درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: یزد

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • مکانیک سیالات 1
 • کارآموزی1
 • کارآموزی
 • پروژه تخصصی
 • کارآموزی 2
 • ترمودینامیک 2
 • ترمودینامیک1
 • مکانیک سیالات
 • مکانیک سیالات 2
 • انتقال حرارت 1
 • طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1
 • استاتیک
 • ترمودینامیک2
 • ریاضیات مهندسی
 • انتقال حرارت 2
 • پایان نامه
 • سیستم هیدرولیک و پنیوماتیک و آزمایشگاه
 • سمینار
 • پروژه کارشناسی
 • آز ترمودینامیک
 • آزمایشگاه ترمودینامیک
 • کاراموزی
 • ریاضیات مهندسی پیشرفته1
 • روشهای محاسباتی در مکانیک سیالات
 •  

کارشناسی ارشد

 • پایان نامه
 • ریاضیات مهندسی پیشرفته1
 • سمینار
 • انتقال حرارت پیشرفته (جابجائی)
 • مبانی انرژی های تجدیدپذیر2
 • آمارکاربردی وریاضیات
 • جریانهای دوفاز
 • انتقال حرارت جابجایی
 • دینامیک سیالات محاسباتی (cfd)
 • انرژی آبی
 •  
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 •  نام دانشجو: فرناز صالحی کلاهی – عنوان پایان نامه: شبیه¬سازی برخورد جسم صلب به خاک با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  نام دانشجو: مهدی رجب نژاد – عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر ذرات جامد بر توان مصرفی الکتروپمپ گریزازمرکز خط لوله 20 اینچ انتقال فرآورده‌های نفتی با روش CFD – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  نام دانشجو: ارمان ثنایی – عنوان پایان نامه: تحلیل عددی جریان سیال در کانال با دیواره جامد انعطاف پذیر بر اساس روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: نیلوفر صابر – عنوان پایان نامه: بررسی عددی اختلاط سیالات غیر¬نیوتنی (مدل هرشل-بالکلی) با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم¬ناپذیر در مخلوط کننده¬های دوار افقی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1396
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A Modified Smoothed Particle Hydrodynamics Scheme to Model the Stationary and Moving Boundary Problems for Newtonian Fluid Flows
 •  A NOVEL EQUILIBRIUM EQUATION FOR BINARY MIXTURES
 •  A Novel Approach for Obtaining Optimum Shape Design with The Minimum Drag Coefficient
 •  A Novel Scheme for Predicting the Behaviors of Liquid and Vapor Phases of Water Using the Ideal Gas Theory
 •  A Numerical Investigation of SiC Production from SiO2 and Carbon in an Industrial Scale
 •  A geometric model for a vortex tube based on numerical analysis to reduce the effect of nozzle number
 •  A new approach to study and optimize cooling performance of a RanqueeHilsch vortex tube
 •  A predictive formula for the Nusselt number of compressible laminar fluid flow passing the thermal developing zone of a hot tube
 •  Bingham fluid sloshing phenomenon modelling and investigating in a rectangular tank using SPH method
 •  CFD investigation of the effect of solid particles on the power consumption of a 20-inch centrifugal pump for the transportation of petroleum products
 •  Concentration Reduction of Gas Flaring Emissions Using Deflector Structures: A Case Study of Yadavaran Oil Field
 •  ISPH MODELLING AND ANALYSIS OF FLUID MIXING IN A MICROCHANNEL WITH AN OSCILLATING OR A ROTATING STIRRER
 •  ISPH modeling and investigation of the effect of viscosity variations on the fluids mixing in a micro-channel due to oscillation of a circular cylinder
 •  Incompressible SPH Modeling of Rotary Micropump Mixers
 •  Incompressible SPH modeling and analysis of non-Newtonian power-law fluids, mixing in a microchannel with an oscillating stirrer
 •  Incompressible Smoothed Particle Hydrodynamics Modeling and Investigation of Fluid Mixing in a Rectangular Stirred Tank with Free Surface
 •  Investigating thermal developing zone of compressible laminar flow inside hot tube
 •  Investigation of the Effects of Baffles on the Shallow Water Sloshing in A Rectangular Tank Using A 2D Turbulent ISPH Method
 •  Investigation of the effect of Debye length change on electroosmotic flow with using constant density weakly compressible smoothed particle hydrodynamics method
 •  Lagrangian simulation and analysis of the micromixing phenomena in a cylindrical paddle mixer using a modified weakly compressible smoothedparticlehydrodynamicsmethod
 •  Lagrangian simulation and analysis of the power-law fluid mixing in the two-blade circular mixers using a modified WCSPH method
 •  Mechanism of reaction of silica and carbon for producing silicon carbide
 •  Modeling of Turbulent Flow Around a Square Obstacle Using a Generated Mesh by The Image Processing Method
 •  Multi-objective optimum design for double baffle heat exchangers
 •  NUMERICAL THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS OF THE MECHANISM OF FLOW AND HEAT TRANSFERIN A VORTEXTUBE
 •  Numerical Investigation of Fluid Mixing in a Micro-Channel Mixer with Two Rotating Stirrers by Using the Incompressible SPH Method
 •  Numerical Investigation of Vertical and Horizontal Baffle Effects on Liquid Sloshing in a Rectangular Tank Using an Improved Incompressible Smoothed Particle Hydrodynamics Method
 •  Numerical analysis of surface potential change on electroosmotic flow in a microchannel with using density-based WCSPH
 •  Numerical analysis of the effects of nozzles number on the flow and power of cooling of a vortex tube
 •  Optimum design for the Tesla micromixer
 •  Performances of Different Turbulence Models for Simulating Shallow Water Sloshing in Rectangular Tank
 •  SPH Modeling and Investigation of the Shear and Blender Mixers for Mixing Cement Paste
 •  SPH Simulation of the Penetrating object In the Wet Soil
 •  SPH investigation of the thermal effects on the fluid mixing in a microchannel with rotating sti
 •  SPH modeling and investigation of the shear and blender mixers for mixing cement paste
 •  تحلیل عددی جریان ترکیبی الکترواسموتیک/ فشار محرک با استفاده از یک روش بهبود یافته هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ضعیف
 •  تحلیل عددی دو بعدی و سه بعدی پدیده سوپرکاویتاسیون در حالت تزریق و بدون تزریق بخار و هوا بر روی سطح متحرک زیر سطحی مقاله
 •  عدد ناسلت برای جریان سیال آرام تراکم پذیر در ناحیه ورودی یک لوله داغ
 •  مدلسازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن
 •  مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی اثر بافل بر روی تلاطم سطحی آب کم‌عمق در یک مخزن متحرک با استفاده از نرم افزار متن باز OpenFOAM
 •  

مقالات کنفرانسی

 •  بررسی تاثیر ذرات جامد بر توان ورودی پمپ گریز ازمرکز خط لوله 20 اینچ انتقال فرآورده های نفتی به روش CFD
 •  بررسی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال (AL(2)O(3 به عنوان سیال عامل در مبدل حرارتی پوسته و لوله و مقایسه عملکرد آن با سیال پایه آب
 •  بررسی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال به عنوان سیال عامل در مبدل حرارتی پوسته و لوله و مقایسه عملکرد آن با سیال پایه آب
 •  تاثیراکسیداسیون جزئی گازوئیل درحضور اولتراسونیک بر شکست مولکول های هیدروکربنی
 •  تعیین الگوی بهینه پتانسیل سطحی جریان الکترواسموتیک جهت افزایش اختالط با روش هیدرودینامیک ذرات هموار
 •  حلیل عددی جریان سیال در کانال با دیواره جامد انعطاف پذیر بر اساس روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)
 •  شبیه سازی جریان غیرنیوتنی بینگهام با استفاده از یک روش بهبودیافته ی تراکم ناپذیر هیدرودینامیک ذرات هموار
 •  کاهش خاصیت اسیدیته گازوئیل توسط استخراج با آب به کمک امواج اولتراسونیک
 •  
طرح های پژوهشی

  • نام فارسینام انگلیسی
   طرح مطالعاتی و پژوهشی عیب یابی سیستم های انتقال سیال در تجهیزات صنعتی در منطقه نفتی یاداورانResearch and Designing Problems for Troubleshooting of oil-pipelines in the Ydavaran petroleum area
   مطالعه، طراحی بهینه و ساخت دستگاه آزمایشگاهی فرآیند پیوسته کاهش گوگرد از گازوئیلStudy, optimal design and construction of a laboratory device for the continuous process of reducing sulfur from diesel
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
دینامیک سیالات محاسباتی (cfd) (N12)
انرژی آبی (N17)
ترمودینامیک 2 (N11)
یکشنبه
ترمودینامیک 2 (N11)
دوشنبه
دینامیک سیالات محاسباتی (cfd) (N12)
سه شنبه
چهارشنبه