رفع نواقص پرونده و اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان جدید الورود 1399

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1399 که مدارک ثبت نام خود را کامل بارگذاری نکرده اند
سامانه جامع آموزشی پویا برای دانشجویانی که در زمان ثبت نام آنلاین مدارک خود را به طور کامل بارگذاری نکرده اند و ثبت نام آنها ناقص است، باز می باشد. دانشجویان محترم حداکثر تا تاریخ 23/09/1399 فرصت دارند تا اطلاعات شخصی خود را کامل و مدارک خواسته شده را بارگذاری کنند. در صورت عدم بارگذاری مدارک خواسته شده تا تاریخ 23/09/1399 ثبت نام آنها لغو خواهد شد.
چنانچه مدارک خود را کامل بارگذاری نکرده اید و سامانه برای شما بسته است با بخش مربوطه تماس بگیرید. (تاکید می گردد که عینا مدارک درخواستی ارسال گردد و از ارسال مدارک نامرتبط یا تکراری جدا خودداری فرمایید.). راهنمایی در ارتباط با مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده در اطلاعیه شماره 3 در سایت دانشگاه به نشانی www.sirjantech.ac.ir آمده است.

قابل توجه دانشجویان پسر ورودی 1399 جهت اخذ معافیت تحصیلی از مراکز پلیس +10
کلیه دانشجویان پسر مشمول ورودی ١٣٩٩ موظفند تا معرفی نامه معافیت تحصیلی خود را از سامانه پویا پرینت گرفته و همراه با مدارک تحصیلی به یکی از دفاتر پلیس +١٠ مراجعه نموده و پس از اخذ معافیت تحصیلی از دفاتر مذکور نسبت به بارگذاری آن در سامانه پویا اقدام نمایند. (جهت ارسال معافیت تحصیلی اخذ شده از پلیس +10 در سامانه پویا از منوی آموزشی و گزینه ارسال فرم معافیت تحصیلی استفاده کنید). اخرین مهلت مراجعه به مراکز پلیس +10 تاریخ  23/09/1399 می باشد.
بدیهی است در صورت عدم اخذ معافیت تحصیلی توسط ایشان کلیه عواقب و مسئولیت های بعدی از جمله ثبت غیبت سربازی در سامانه ناجا بر عهده آنها می باشد و دانشگاه صنعتی سیرجان در این رابطه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. راهنمای دریافت معرفی نامه معافیت تحصیلی جهت ارائه به پلیس +10 در سایت دانشگاه به نشانی www.sirjantech.ac.ir آمده است .