• صفحه نخست
  • اخبار
  • رویداد شتاب (استارت آپی) مجازی «بهینه سازی قطعات و فرایندها در ماشین های سنگین و نیمه سنگین»

رویداد شتاب (استارت آپی) مجازی «بهینه سازی قطعات و فرایندها در ماشین های سنگین و نیمه سنگین»

فراخوان ارسال ایده

مرکز آموزش علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان برگزار می کند:

رویداد شتاب (استارت آپی) مجازی «بهینه سازی قطعات و فرایندها در ماشین های سنگین و نیمه سنگین»

– زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۴ آذر ساعت ۹

– فرصت ارسال ایده ها: تا ۱۵ آذر

– آدرس الکترونیکی ارسال ایده ها:

https://uastartup.uast.ac.ir/fa/form/510/nobonyad.sirgan