رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد:

تشکیل ستاد اجرایی پیشگیری کرونا در دانشگاه‌ها با محوریت مراکز بهداشت و درمان

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در ماه‌های اخیر در همه دانشگاه‌های کشور ستاد اجرایی پیشگیری از ویروس کرونا با محوریت مراکز بهداشت و درمان همان دانشگاه‌ها تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل ازاداره کل روابط عمومی وزارت علوم و  سازمان امور دانشجویان، دکتر مجتبی صدیقی گفت: تهیه و انتشار محتواهای آموزشی پیشگیری بهداشتی با مشارکت همیاران بهداشت و تهیه پروتکل‌های بهداشتی مورد نیاز دانشگاه‌های وزارت علوم تحقیقات فنآوری از اقدامات مهم سازمان امور دانشجویان در مقابله با ویروس کرونا است.
وی افزود: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به‌صورت حضوری و غیرحضوری (تلفنی، شبکه‌های اجتماعی و….) و نظارت بر حسن اجرای صحیح ضدعفونی و گندزدایی اماکن دانشگاهی و تهیه و توزیع محلول‌های ضدعفونی از اقدامات دیگری است که توسط مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و با مدیریت دفتر سلامت و بهداشت روان سازمان امور دانشجویان انجام شده و ادامه دارد.
دکتر صدیقی گفت: از دیگر اقدامات مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها در راستای کاهش شیوع ویروس کرونا می‌توان به تهیه و توزیع بسته‌های حاوی اقلام بهداشتی محافظت فردی و مواد ضدعفونی کننده دست اشاره کرد.

 

    روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان