ستاو، جامع‌ترین نرم‌افزار ورزش، سلامت و تندرستی دانشگاهها

مناسب برای دانشجویان و ورزشکاران دانشگاهی، مدرسان و مربیان دانشگاهی، مراکز ورزشی دانشگاهی و اقشار مختلف جامعه دانشگاهی با بیش از ۱۰ هزار تمرین، برنامه تمرینی، دوره و مراکز ورزشی دانشگاهی فعال. این نرم‌افزار با هدف ساماندهی هوشمند، ورزش، سلامتی و تندرستی در جامعه فرهیخته دانشگاهی و مراکز تندرستی و اصلاحی با بهره‌گیری از توان مراکز ورزشی دانشگاهی و مدرسان و مربیان دانشگاه ها ایجاد شده است.

دانلود ستاو، جامع‌ترین نرم‌افزار ورزش، سلامت و تندرستی دانشگاه‌ها 

 

                                                                                               روابط عمومی دانشگاه