سمینار بهبود عملکرد کنترل کننده ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز دوشنبه 15 اسفند ماه 1401 سمینار بهبود عملکرد کنترل کننده ها با ارائه توسط دکتر محمد جواد محمودآبادی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه راس ساعت  14 در سالن اجتماعات ساختمان مکانیک برگزار می گردد.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان