درباره من
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی اصفهان  
 •  اختراعات:
  • عنوان: تولید بتن سبز با استفاده از پوزولان بیوچار ضایعات کشاورزی
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • هیدرولوژی مهندسی
 • مقدمه ای بر علوم مهندسی
 • ژنومورفولوژی_زمین شناسی مهندسی
 • مهندسی محیط زیست
 • مبانی مهندسی محیط زیست
 • پروژه تخصصی
 • زیست شناسی
 • تصفیه آبهای صنعتی
 • هیدرولوژی مهندسی (نقشه برداری)
 • هیدرولوژی آماری وپروژه
 • مهندسی زهکشی
 • مبانی کارتوگرافی و عملیات
 • کنترل الودگی محیط زیست
 • پایان نامه
 • کارآموزی
 • پروژه کارشناسی
 • کارتوگرافی
 • فتوگرامتری تحلیلی
 • کارتوگرافی اتوماتیک وعملیات
 • عملیات کارتوگرافی
 • الودگی هوا روشهای کنترل ان
 • اصول مهندسی آلودگی هوا
 • ارزیابی محیط زیست
 • هیدرولیک و آزمایشگاه

کارشناسی ارشد

  • مهندسی فرسایش ورسوب
  • پایان نامه
  • اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
  • اصول مهندسی آلودگی هوا
  • سمینار
  • ژئوتکنیک زیست محیطی
  • طراحی تصفیه خانه
  • آز محیط زیست
 
طرح درس
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 • نام دانشجو: سهراب عازمی – عنوان پایان نامه: دیوارهای آب بند بتن پلاستیکی در سدهای خاکی: با دیدگاه منابع کانی رس مناطق خشک – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1392
 •  نام دانشجو: عبدالملک ساداتی – عنوان پایان نامه: پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل های WMS و HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه کارواندر-دامنبمپور حوزه هامون-جازموریان) – مقطع: دکتری تخصصی – سال: 1392
 •  نام دانشجو: مصطفی باقرصاد – عنوان پایان نامه: برآورد بار رسوب رودخانه زاینده رود در محل سد زاینده رود با استفاده از مدل CCHE2D – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1393
 •  نام دانشجو: میلاد مهری خلف بادام – عنوان پایان نامه: شبیه سازی دو بعدی توزیع بار رسوب (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1393
 •  نام دانشجو: زهرا اسدی زیدابادی – عنوان پایان نامه: سنتز بیوچار و امکان سنجی کاربرد آن در بتن سبز مخصوص سازه های اب و فاضلاب – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: فاطمه ستوده نیاکرانی – عنوان پایان نامه: امکان سنجی استفاده از بتن جاذب در حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: علی منصورنژاد – عنوان پایان نامه: بررسی آبشویی فلزات سنگین از بتن ساخته شده با خاکستر ضایعات شهری و باطله های معدنی در مقایسه با بتن معمولی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: شیما شیبانی تذرجی – عنوان پایان نامه: پایش زیستی فلزات سنگین گرد و غبار اتمسفری فرونشست شده بر برگ درختان کاج شهر سیرجان – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: محمد یاوری فروشانی – عنوان پایان نامه: استخراج، مشخصه یابی و اصلاح نانوسلولز و کاربرد آن در حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: اسماء زیدابادی نژاد – عنوان پایان نامه: امکان سنجی تولید ژئوپلیمر از خاکستر سیلیسی ضایعات کشاورزی و استفاده از آن جهت بهسازی خاک و حذف فلزات سنگین – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  نام دانشجو: فهیمه نصرت ابادی – عنوان پایان نامه: سنتز، مشخصه یابی و کاربرد ژئوپلیمر سنتز شده از پسماند صنعتی و کشاورزی در تثبیت مکانیکی خاک و کاهش آبشویی فلزات سنگین – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: فاطمه افروشه – عنوان پایان نامه: جذب سطحی فلزات سنگین از محلولهای آبی با استفاده از کمپوزیتهای کربن فعال- نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز از ضایعات معادن آهن – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1396
 •  نام دانشجو: میثم شهراشوب – عنوان پایان نامه: سنتز سبز کمپوزیتهای نانوذرات آهن مغناطیسی . کربن فعال با استفاده از ضایعات اهن و امکان سنجی استفاده از آنها در حذف فلزات سنگین – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1396
 •  نام دانشجو: فرشته خراسانی – عنوان پایان نامه: سنتز زئولیت از خاکستر سبوس برنج و امکان سنجی استفاده از آن در حذف کادمیوم و روی از محلولهای آبی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1396
 •  نام دانشجو: امیر ترابیان – عنوان پایان نامه: امکان سنجی حذف فلز نیکل از محلول‌های آبی با استفاده از سیستم یون زدایی خازنی توسط کمپوزیت بیوچار – نانوذرات آهن مغناطیسی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1397
 •  نام دانشجو: مهسا نوری نسب سیرجانی – عنوان پایان نامه: حذف فلزات سنگین از محلول¬های آبی توسط کامپوزیت ژئوپلیمر-نانوذرات مغناطیسی آهن – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1397
 •  نام دانشجو: هانیه آذرنگ – عنوان پایان نامه: جذب سطحی فلزات سنگین از محلول¬های آبی با استفاده از کامپوزیت ژئوپلیمر و نانوذرات آهن صفر ظرفیتی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1397
 
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A comprehensive study on single and competitive adsorption-desorption of copper and cadmium using eco-friendly magnetite (Fe3O4) nanoparticles
 •  Adhesion of Pseudomonas putida onto palygorskite and sepiolite clay minerals
 •  Adsorption–desorption behavior of 2, 4-D on NCP-modified bentonite and zeolite: implications for slow-release herbicide formulations
 •  Anionic contamination and its stabilization on the strength and plastic features of clay soils (vermiculite and sepiolite)
 •  Batch and Column Studies on Nickle and Cadmium Removal Using Iranian Clay-based Geopolymer
 •  Biosynthesis of iron nanoparticles and their application in removing phosphorus from aqueous solutions
 •  Characterization and 2, 4-D adsorption of sepiolite nanofibers modified by N-cetylpyridinium cations
 •  Energetic and Entropic Features of Cu(II) Sorption Equilibria on Fibrous Clay Minerals
 •  Equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies on nickel removal from aqueous solutions using Ca-bentonite
 •  Extractive Treatment of Arsenic Contaminated Clay Soils Vermiculite)
 •  Green Synthesis of Nanoscale Zero-Valent Iron/Activated Carbon Composites and their Application for Copper and Chromium Removal from Aqueous Solutions
 •  Interactions of Cd and Pb with Humate–Palygorskite and Humate–Sepiolite Complexes
 •  Mobility and efficacy of 2, 4-D herbicide from slow-release delivery systems based on organo-zeolite and organo-bentonite complexes
 •  Phytoremediation potential of heavy metals by two native p asture p lants (Eucalyptus g randis and a ilanthus a ltissima) a ssisted with AMF and f ibrous m inerals in c ontaminated m ining r egion s
 •  Recovery of iron from direct reduction iron sludge and biosynthesis of magnetite nanoparticles using green tea extract
 •  Rehabilitation of iron ore mine soil contaminated with heavy metals using rosemary phytoremediation assisted Mychorizal Arbuscular Fungi bioaugmentation and fibrous clay minerals immobilization
 •  Sorption of Pb (II) on palygorskite and sepiolite in the presence of amino acids: Equilibria and kinetics
 •  Synthesis, characterization and evaluation of biochar from agricultural waste biomass for use in building materials
 •  The efficiency of activated carbon/magnetite nanoparticles composites in copper removal: Industrial waste recovery, green synthesis, characterization, and adsorption-desorption studies
 •  اثر کاربرد سرباره مس همراه با ترکیبات آلی بر آهن قابل عصاره گیری به وسیله DTPA و برخی ویژگی های یک خاک آهکی
 •  تأثیر سرباره مس مواد آلی بر شاخص‌های فیزیولوژیک کمبود آهن گیاه سورگوم (Sorghum bicolor)
 •  تاثیر اسید سولفوریک بر بتن زیست سازگار حاوی سرباره ذغال سنگ و نانوسیلیس
 •  تاثیر اصلاح ضایعات معدن ذغال سنگ بر حذف کادمیم از محلول‌‌های آبی
 •  تثبیت بستر رسی با استفاده از ژئوپلیمر سنتز شده از سرباره، خاکستربادی، دیاتومیت و خاکستر پوسته برن
 •  ثر کاربرد خاکی سرباره مس و ترکیبات آلی بر فراهمی آهن و رشد گیاه سورگوم
 •  حذف آلایندههای معدنی از محلولهای آبی توسط کمپوزیتهای رسهای فیبری و نانوذرات صفرظرفیتی آهن
 •  حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذبهای دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل دهنده بتن سبز)
 •  سنتز بتن سبز مقاوم در محیط‌های اسیدی با استفاده از بیوچار بقایای کشاورزی
 •  سنتز سبز نانو کامپوزیت منگنز/سپیولیت و کارایی آن در حذف نیکل از محلولهای آبی
 •  شبیه سازی رواناب و تاثیر تغییر کاربری اراضی بر آن با استفاده از تصاویرماهواره‌ای و مدل Hec-Hms (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هلیل رود)
 •  مشخصات مقاومتی بستر رسی با خصوصیات خمیری بالای تثبیت شده با سرباره کوره ذوب آهن، خاکستربادی و دیاتومیت
 •  ﺍﺛﺮ ﺭﺱﻫﺎ ﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﺍﻣﻼﺡ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺘﻲﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﮎﻫﺎ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺧﺸﮏ
 •  ﺟﺬب ﺳﺮب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﯿﺪا و ﮐﻤﭙﻮزﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎ رسﻫﺎی (p168) ﭘﺎﻟﯿﮕﻮرﺳﮑﯿﺖ و ﺳﭙﯿﻮﻟﯿﺖ از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی آب

مقالات کنفرانسی

 •  بررسی جذب و واجذب فسفر و کروم توسط بنتونیت و بنتونیت اصلاح شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی
 •  بررسی سنتیک جذب فسفر توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز
 •  بررسی مقاومت فشاری و کششی بتن سبز تولید شده با مواد پوزولانی جایگزین سیمان (خاکستر لجن تصفیهخانه فاضلاب شهری و ضایعات معدن زغال سنگ)
 •  بررسی پراکنش آلودگی آهن در هوای شهر سیرجان
 •  بررسی کارآیی ترکیبات معدنی و ضایعات گیاهی بر مقاومت بتن سبز
 •  تاثیر استفاده از رس اصلاح شده بنتونیت در کاهش آبشویی علف کش 2,4-D
 •  تاثیر بیوچار ضایعات کشاورزی بر خصوصیات بتن
 •  تاثیر رسهای فیبری بر غلظت عناصر سنگین خاک اطراف معدن گل گهر سیرجان
 •  تاثیر قارچ و رسهای فیبری بر گیاه پالایی خاگ آلوده به کادمیوم
 •  تثبیت بستر ماسه بادی با استفاده از ژئوپلیمر سنتز شده با خاکستر پوسته برنج و سپیولایت
 •  مدلسازی آلودگی هوای ناشی از فلرگازی با فشار متوسط فاز یک عسلویه با استفاده از نرم افزار Screen view
 •  مدیریت زبالههای ساختمانی و ارزیابی راهکارهای مدیریتی با رویکرد توسعه پایدار شهری
 •  کاربرد ضایعات صنعتی و کشاورزی به عنوان جایگزین سوخت و مواد اولیه در صنعت سیمان از دیدگاه زیست محیطی
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
اصول مهندسی آلودگی هوا (E11)
مهندسی محیط زیست – اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب (E11)
دوشنبه
سمینار (C22)
سه شنبه
اصول مهندسی آلودگی هوا (E11)
مهندسی محیط زیست (S13)
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب (کلاس نقشه کشی 1)
چهارشنبه
کارتوگرافی (E16)
عملیات کارتوگرافی (مرکز نرم افزاری 1)