دانشگاه صنعتی سیرجان

2 1 - سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

WhatsApp Image 2021 11 07 at 11.02.45 AM 822x1024 - سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

این رویداد در راستای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و فرهیختگان جامعه در ارائه ایده‌ها و راهکارهای نو در برقراری ارتباط موثر میان دانشگاه‌ها، جامعه و صنعت همزمان با برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ برگزار می‌گردد.

– مهلت ارسال ایده‌ها: ۲۰ آبان ۱۴۰۰

– ارسال ایده‌ها به نشانی: industry@msrt.ir

– توضیحات تکمیلی (شامل: مراحل ارسال ایده، فرم راهنمای نگارش ایده و پوستر رویداد):

https://industry.msrt.ir/fa/page/2069

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان