سی و نهمین ماهنامه خبری تحلیلی عتف

دانشگاهیان محترم جهت دریافت سی و نهمین  ماهنامه خبری تحلیلی عتف  اینجا کلیک  کنید.

 

                                                 روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان