شروع کلاسهای PLC

دانشجویانی که در کلاس PLC زیر نظر دفتر ارتباط با صنعت (مرکز جوار) ثبت نام نموده اند، به اطلاع میرساند که از یکشنبه 29/11/1396 شروع کلاسها میباشد.

زمان: 29/11/1396 ساعت 13:30-11:30- مکان: مجتمع کلاسها، کلاس E17

با تشکر

حوزه پژوهش و امور فناوری

25/11/1396