دانشگاه صنعتی سیرجان

14010509 pic5 1024x343 1 - ششمین دوره جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور

ششمین دوره جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور

ششمین دوره جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور

شنبه‌های هر هفته با مسابقه درک مفاهیم

 زمان شروع مسابقه شماره ۸: شنبه ۸ مرداد ماه
جهت شرکت در مسابقه

۱_ مراجعه به سایت جشنواره به آدرس : لینک سایت
٢_ ثبت نام از طریق سایت
۳_ دریافت منبع و مطالعه آن
۴_ مراجعه به کارتابل اختصاصی خود و شرکت در مسابقه

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو