ششمین دوره جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور

ششمین دوره جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور

شنبه‌های هر هفته با مسابقه درک مفاهیم

 زمان شروع مسابقه شماره ۸: شنبه ۸ مرداد ماه
جهت شرکت در مسابقه

۱_ مراجعه به سایت جشنواره به آدرس : لینک سایت
٢_ ثبت نام از طریق سایت
۳_ دریافت منبع و مطالعه آن
۴_ مراجعه به کارتابل اختصاصی خود و شرکت در مسابقه

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان