درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: خواجه نصیر الدین طوسی-تهران

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • کارآموزی
  • پروژه کارشناسی
  • برنامه نویسی کامپیوتر
  • پایگاه داده ها
  • کامپایلر
  • نظریه زبانها وماشینها
  • نظریه محاسبات
  • زبان ماشین و اسمبلی
  • مبانی نظریه محاسبه
  • شبکه های کامپیوتری
  • مباحث ویژه1
  • شبکه های کامپیوتری 2
  • اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
  • داده کاوی
  • شبکه های کامپیوتری2
  • مهندسی اینترنت
  • روش پژوهش و ارائه
  • برنامه سازی سیستم
  • طراحی زبان های برنامه سازی
  • کارگاه مقدماتی لینوکس
  • آزپایگاه داده ها
  • آز سیستم عامل
 
طرح درس
کتاب ها
 • آموزش، شبیه سازی و کاربرد فازی (عصبی-فازی، خوشه بندی، پردازش تصویر و سری زمانی) – نوع: تالیف – وضعیت: چاپ شده – سال: 2018
 
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  Data Extraction using Content-Based Handles
 •  Economic Optimization of the Re-flux Ratio of Two Components Stage Distillation Columns
 •  Solution of some ‎i‎rregular functional equations‏ and their stability
 •  Towards A Methodology for the Pre -Stage of Implementing a Reengineering Project
 •  اعتماد در سیستم های اطلاعات مراقبتی بهداشتی مبتنی بر رایانش ابری
 •  نظریه گراف و زمان بندی ورزشی

مقالات کنفرانسی

 •  An Overview on Information Security Threats In Healthcare Systems
 •  Web content extraction using contextual rules
 •  Web data extraction using textual anchors
 •  ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش میانجی گری تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران)
 •  ارائه مدلی به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر روی مدیریت دانش و نوآوری دانشگاهی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه های شهرستان سیرجان)
 •  بررسی وضعیت استفاده اساتید دانشگاه های دولتی ایران از سامانه مدیریت درس
 •  تبیین نقش سرمایه های فکری در سازمانهای کلاس جهانی مطالعه موردی: شرکت سیمان سفید شهرستان نی ریز
 •  تخمین غلظت عناصر اصلی و کمیاب با استفاده از تکنیک داده کاوی خوشه بندی
 •  عوامل موثر بر یادگیری با موبایل براساس مدل پذیرش فناوری (TAM)
 •  مروری بر بعد امنیت رایانش ابری در سیستمهای اطلاعات مراقبت بهداشتی
 •  نقش داده کاوی در توسعه کسب و کار
 •  نقش مدیریت دانش در چابکی زنجیره تامین
 •  وفاداری الکترونیکی و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در صفحات و کانال های خبری شبکه های اجتماعی
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری (SW21)
پایگاه داده ها – پایگاه داده ها (SW21)
یکشنبه
دوشنبه
شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری (SW21)
پایگاه داده ها – پایگاه داده ها (SW21)
سه شنبه
چهارشنبه