درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • ع نقشه برداری 2
 • ع نقشه برداری 1
 • نقشه برداری 2
 • مبانی کارتوگرافی
 • ع مبانی کارتوگرافی
 • نقشه برداری 1
 • نقشه برداری 1و عملیات
 • اصول و مبانی معماری و شهرسازی
 • ژئودزی 1
 • سرشکنی
 • نقشه برداری زیرزمینی
 • کارآموزی
 • هیدروگرافی
 • اصول مبانی و معماری شهرسازی
 • نقشه برداری 1 و عملیات
 • نقشه برداری 2 و عملیات
 • اردوی کارورزی
 • نقشه برداری کارگاهی
 • ژئودزی
 • مبانی نقشه برداری
 • عملیات مبانی نقشه برداری
 • طراحی معماری شهرسازی
 • روش های اجرایی ساختمان
 • زبان تخصصی
 • مبانی ژئودزی
 • تحلیل های مکانی
 • عملیات تحلیل های مکانی
 • پروژه
 • سیستم اطلاعات مکانی
 • عملیات سیستم اطلاعات مکانی
 •  
طرح درس
کتاب ها
 •  مبانی و مسایل نقشه برداری زمینی – نوع: تالیف – وضعیت: چاپ شده – سال: 2015
 •  شهرسازی در عصر تغییرات آب و هوایی – نوع: ترجمه – وضعیت: چاپ شده – سال: 2016
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A GIS-Based Multi-Criteria Analysis Framework to Evaluate Urban Physical Resilience against Earthquakes
 •  Evaluation of human-oriented transport in city hall transportation projects approach to sustainable Case Study of the Kerman city hall
 •  Green roof, environmental approach to achieve sustainable development and its implementation system in different climates
 •  Integrated methods to determine urban physical resilience characteristics and their interactions
 •  ارزیابی توان شبکه معابر شهری و طراحی مناسب ترین شبکه هندسی معابر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS
 •  ارزیابی سازگاری کاربری اراضی براساس مدل GIS-AHP و بررسی الگوی توزیع کاربری ها و تأثیرات آن ها بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کرمان)
 •  ارزیابی شدت تخریب اراضی غرب و شمال غرب خوزستان با استفاده از روش مدالوس
 •  استفاده از GIS در ارتقای صنعت گردشگری شهر کرمان
 •  بررسی و مقایسه تطبیقی تمایل به مشارکت در بین ساکنان بافت های قدیم و جدید شهری با استفاده از مدل AHP(موردشناسی: محله های بافت قدیمی و جدید شهری کرمان)
 •  سنجش و ارزیابی رضایتمندی شهروندان از سنجه های پایداری، نمونه موردی: شهر کرمان
 •  سنجش و مقایسه کیفیت سکونت در بافت های قدیم و جدید شهری. نمونه موردی: بافت قدیم و جدید شهر کرمان
 •  مطالعه تطبیقی سطح پایداری در محلات قدیم و جدید شهری (نمونه موردی: محلات بافت قدیم و جدید شهر کرمان)
 •  پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان های شهر کرمان در مقابل زلزله با استفاده از GIS
 •  پهنه بندی آسیب پذیری شهر کرمان بر اساس اصول پدافند غیرعامل
 •  پهنه بندی تخریب اراضی محدوده شهر کرمان بر اثر توسعه شهری – صنعتی (بیابان زایی تکنوژنیکی) با استفاده از GIS
 •  

مقالات کنفرانسی

 • بررسی مفهوم زیرساخت سبز و نمونه ای از طرح های زیر ساخت های سبز
 •  تهیه نقشه تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 •  ساخت و ساز پایدار با تأکید بر مصالح ساختمانی و نوع طراحی
 •  سرمایه اجتماعی و تمهیداتی در جهت ارتقاء آن
 •  مدیریت منابع آبی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 •  ویژگیهای موثر تاب آوری کالبدی شهر و تعیین میزان اهمیت آنها در افزایش تاب آوری کالبدی شهر
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
مبانی ژئودزی (کلاس نقشه کشی 2)
مبانی نقشه برداری (E13)
دوشنبه
روش های اجرایی ساختمان (N17)
سیستم اطلاعات مکانی (E11)
عملیات سیستم اطلاعات مکانی (مرکز نرم افزاری 1)
سه شنبه
مبانی نقشه برداری (E12)
مبانی ژئودزی (C22)
عملیات سیستم اطلاعات مکانی (مرکز نرم افزاری 1)
چهارشنبه
طراحی معماری شهرسازی (E16)