درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی اصفهان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • کارآموزی
  • موازنه انرژی و مواد
  • کنترل فرایندهای 1
  • انتقال حرارت 1
  • مقدمات مهندسی نفت
  • جداسازی غشایی
  • خوردگی در صنایع شیمیایی
  • پروژه مهندسی شیمی
  • آزمایشگاه کنترل فرایندها
  • کنترل فرایندهای 2
  • ترمودینامیک مهندسی شیمی 1
  • عملیات واحد 2
  • ترمودینامیک
  • انتقال حرارت 2
  • کنترل فرآیندها
  • ترمودینامیک1
  • زبان تخصصی مهندسی شیمی
  • پایان نامه
  • اصول محاسبات مهندسی شیمی
طرح درس
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A NUMERICAL ALGORITHM BASED ON THE RCW METHOD TO SOLVE A SET OF FIRST-ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
 •  CO2/CH4 Separation by Adsorption using Nanoporous Metal Organic Framework Copper-benzene-1,3,5-tricarboxylate Tablet
 •  Design a new method for removing carbon dioxide as an environmental pollutant and producing methanol
 •  Gray and non-gray simulations of the combined conduction and radiation heat transfer in a complex enclosure utilizing FSK method considering the scattering influences
 •  Investigation of cod removal efficiency from wastewater of a refinery using carbon nanotubes
 •  Large Evaporation Rates In Porous Media
 •  Numerical Investigation of Turbulent Mass Transfer in a 90 degrees Bend
 •  Numerical Study on Forced Convection in the Exhaust Problem using the Spectral Line-Based Weighted Sum of Gray Gases Mode
 •  The Development and Application of the RCW Method for the Solution of the Blasius Problem
 •  The Effects of Buoyancy Force on the Irreversibility of Three-Dimensional Step Flow in an Inclined Duct
 •  اثرات تابش گرمایی بر جریان همرفت اجباری نانو سیال آب-اکسید مس در یک محفظه ذوزنقه‌ای شکل در حضور حرکت براونی
 •  تاثیر نیروی شناوری بر رفتارهای هیدرودینامیکی و حرارتی جریان جابجایی ترکیبی یک گاز تشعشعی در یک کانال دارای فرو رفتگی
 •  ترکیب روش های طول های مجزا و توزیع k تمام طیف برای آنالیز انتقال حرارت تشعشعی- هدایتی در یک محفظه دو بعدی

مقالات کنفرانسی

 •  Adsorption and diffusion of CO2 and CH4 on Cu-BTC powder
 •  Experimental Measurement of CO2 and CH4 Diffusivity in Activated Carbon Extrudate by Zero Length Column Method
 •  Numerical Investigation of Turbulent Mass Transfer in a 90° Bend
 •  Numerical Prediction of Pressure Loss Coefficients in a 90 0 Bend
 •  استفاده از روش شباهت به گزینه ایده-آل(TOPSIS) برای مقایسه کوره های کک سازی
 •  ایزوترم تعادلی جذب آمونیاک از پساب صنعتی بر روی زئولیت کلینوپتیولیت
 •  بررسی تجربی و مدل سازی سیکل تبرید جذبی آب- آمونیاک
 •  بهینه سازی واحد برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاه به کمک جایگزینی سیستم شبکه‌ای مبدل‌های حرارتی به جای کوره پیش گرمکن نفت خام
 •  تاثیر ابعاد هندسی مانع بر جریان جابجایی اجباری آشفته در یک کانال دارای پله با استفاده از روش¬های k-ε و ناحیه غیر فعال
 •  تاثیر غلظت بخار آب موجود در هوا بر انتقال حرارت تشعشعی در یک محفظه دارای شعله با استفاده از ضریب جذب میانگین پلانک
 •  تجزیه و تحلیل رفتار فرایندهای پیچیده شیمیایی با استفاده از شبیه سازی های عددی
 •  حل عددی و مقایسه انتقال حرارت تشعشع – هدایت در اسلب های جامد مس و تیتانیوم
 •  شبیه سازی بسترثابت جذب سطحی برای جداسازی بنزوتیوفن با استفاده از نرم افزار COMSOL
 •  شبیه سازی فرآیند سنتز آمونیاک با نرم افزار ASPEN HYSYS
 •  شبیه سازی فرایند تولید استون با نرم افزار Aspen HYSYS
 •  شبیه سازی و بررسی توزیع سرعت و دما در یک رادیاتور تراک
 •  شبیه سازی و طراحی واحد الفین با نرم افزار HYSYS ASPEN
 •  شبیه سازی و طراحی واحد تولید سیکلوهگزان با نرم افزار HYSYS
 •  شبیه سازی واحد تولید انیدرید استیک با استفاده از نرم افزار HYSYS
 •  شبیه سازی واحد جداسازی آب – اتیل استات به کمک ایزو پروپیل الکل با نرم افزار Aspen Plus V.11
 •  شبیه‌سازی فرایند تولید استایرن با نرم افزار HYSYS ASPEN
 •  مدلسازی منحنی های رخنه تک جزیی جذب دی اکسیدکربن در بستر ثابتی از قرهای نانوجاذب آلی-فلزی Cu-BTC
 •  مطالعه عددی چگالش قطره ای و فیلمی در لوله های عمودی
 
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
پروژه مهندسی شیمی ()
یکشنبه
اصول محاسبات مهندسی شیمی (N16)
انتقال حرارت 1 (N15)
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 (N15)
دوشنبه
کنترل فرآیندها (E14)
اصول محاسبات مهندسی شیمی (E14)
آزمایشگاه کنترل فرایندها ()
انتقال حرارت 1 (N15)
سه شنبه
انتقال حرارت 1 (N15)
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 (N15)
چهارشنبه
کنترل فرآیندها (E14)
اصول محاسبات مهندسی شیمی (E14)