انتشارات دانشگاه صنعتی سیرجان در سال ۱۳۹۶ پس از اخذ پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد، تأسیس گردید. هدف این انتشارات کمک به اعتلای سطح علمی دانشگاه صنعتی سیرجان از طریق داوری و انتشار کتاب‌های تألیفی و ترجمه شده توسط اعضا هیئت‌علمی این دانشگاه است. مرکز چاپ و نشر دانشگاه، بر اساس اهداف دانشگاه صنعتی سیرجان و مبتنی بر مصوبات شورای انتشارات، آثار تألیفی، تصنیفی، تدوینی و ترجمه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه را که شخصاً یا با همکاری سایرین ارائه کرده‌اند، پس از طی مراحل داوری به چاپ می‌رساند. این آثار پس از اخذ تأییدیه شورای گروه برای طرح در شورای انتشارات ارسال می‌شوند. شورای انتشارات پس از انجام داوری و در صورت ضرورت رأی به اصلاح یا ویراستاری علمی و ادبی اثر می‌کند و در صورت تصویب چاپ، تیراژ و نوع چاپ (رنگی یا غیر رنگی) را مشخص می‌کند.