طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

شبکه سامانه‌ی ارایه طرح‌های ویژه‌ی تخفیف در خدمات آزمایشگاهی به مشتریان شبکه را از طریق پایگاه اینترنتی خود راه‌اندازی نموده‌ است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، با هدف افزایش بهره وری زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه‌ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی را راه اندازی کرده است.
باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی نیز با ارایه پژوهانه و یارانه‌های متنوع به اعضای هیئت علمی و دانشجویان دریافت خدمات از مراکز عضو شبکه را تسهیل کرده است.
در این شبکه خدمات آزمایشگاهی متنوعی مانند حوزه های فنی و مهندسی همچون مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن؛ حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی؛ حوزه های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت؛ حوزه های علوم شناختی و مغز؛ صنایع دستی، مواد غذایی و غیره، ارایه می‌شود.
یکی از اهداف فعالیت شبکه آزمایشگاهی، تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی است. در همین راستا، در این سامانه، طرح‌های حمایتی مختلفی ارایه خواهند شد که متقاضیان پس از ثبت نام، در صورت دارا بودن شرایط، از خدمات طرح انتخاب شده، بهره‌مند می‌گردند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به منظور تشویق پژوهشگران به دریافت خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز از طریق این سامانه، در قالب طرح‌های تشویقی، از کاربران شبکه حمایت می‌کند.
در این سامانه می‌توانید پس از انتخاب طرح، درخواست بهره مندی از اعتبار طرح را در سامانه ثبت نمایید.
 فقط آزمایشگاه های فعال، توانمند، ممتاز و پیشرو امکان ارائه خدمات اعتباری دارند.
امکان استفاده از اعتبار برای دریافت خدمات در آزمایشگاه های با وضعیت عضویت آزمایشی و مستعد عضویت وجود ندارد.
در طرح مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی، منظور از مدارک تکمیلی، “تصویر کارت دانشجویی با تاریخ اعتبار فعال” و منظور از مدرک تصویب طرح، “تصویر مدرک تایید شده تصویب طرح دانشجو در دانشگاه (پروپوزال)” است.
امکان انتقال اعتبار طرح تخفیف دانشجویی به سایر افراد وجود ندارد (اعتبار طرح قابل انتقال نیست).
اعضای هیئت علمی صرفا می‌توانند اعتبار تخصیص یافته را به دانشجویان خود منتقل نمایند و انتقال به سایر افراد مجاز نمی باشد.

ارتباط با باشگاه مشتریان:
Labservice@labsnet.ir

09017200760

تحصیلات تکمیلی بهار و تابستان 1402
my.labsnet.ir

هیئت علمی بهار و تابستان 1402
my.labsnet.ir

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان