طرح پایش سلامت ویژه دانشجویان

با عرض خیرمقدم و آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1402-1401 و دانشجویان شاغل به تحصیل( کارشناسی و کارشناسی ارشد) پس از ثبت‌نام در سایت دانشگاه صنعتی سیرجان، به لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجویان (سامانه سجاد):

لینک ورود به سامانه الکترونیکی کارنامه سلامت جسم:

http://portal.saorg.ir/physicalhealth

مراجعه نموده ؛ با تکمیل نمودن کارنامه سلامت جسم  و دریافت کد پیگیری فرم‌ها به همراه جواب آزمایشات مربوطه طبق برنامه زمان‌بندی جهت انجام معاینات( قد و وزن، فشارخون، بینایی‌سنجی و…..) و دریافت گواهی سلامت به مرکز مشاوره، بهداشت و درمان واقع در طبقه بالای ساختمان امور دانشجویی مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه:15-10

هماهنگی با مرکز بهداشت (دریافت نوبت): 0344152049

 

 

هفته

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه 

سال ورود به دانشگاه مقطع تحصیلی ردیف
1401/7/23 لغایت 1401/7/27 1397

 

کارشناسی 1
1401/7/30 لغایت 1401/8/4 1398 کارشناسی 2
1401/8/7 لغایت 1401/8/11 1399 کارشناسی 3
1401/8/14 لغایت 1401/8/18 1400 کارشناسی 4
1401/8/21 لغایت 1401/8/25 1401 کارشناسی 5
1401/8/28 لغایت 1401/9/2 ….. کارشناسی  ارشد 6

 

مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه