• صفحه نخست
  • اخبار
  • عرض تبریک انتخاب پژوهشگر برتر استان دربخش دانشجویی و در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی ناهید نژاد کورکی از دانشگاه صنعتی سیرجان

عرض تبریک انتخاب پژوهشگر برتر استان دربخش دانشجویی و در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی ناهید نژاد کورکی از دانشگاه صنعتی سیرجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان ، مراسم نکوداشت پژوهشگران و فناوران برگزیده استان کرمان با حضور معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه دکتر علیرضا نورمندی پور وسایر مسئولین دانشگاههای استان در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

 

پژوهشگر برتر استان دربخش دانشجویی و در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی ناهید نژاد کورکی  از دانشگاه صنعتی سیرجان