عرض تسلیت به عضو هیئت علمی دانشگاه

جناب آقای دکتر مهدی دهقانیان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه غفران و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان