• صفحه نخست
  • اطلاعیه ها
  • فرآیند تقاضای خوابگاه جهت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در ایام امتحانات دانشگاه در ترم جاری

فرآیند تقاضای خوابگاه جهت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در ایام امتحانات دانشگاه در ترم جاری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از امور دانشجویی، به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی خوابگاه می رساند، آندسته از دانشجویانی که متقاضی استفاده از خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی سیرجان بابت امتحانات پایان ترم جاری می باشند، بایستی اطلاعات:

1. درخواست مکتوب به همراه اطلاعاتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره ملی، شماره تماس، رشته، آدرس محل سکونت

2. تصویر کارت واکسن واکسیناسیون کووید ۱۹به صورت فیزیکی مانند نمونه

 

3- لازم به ذکر است هرگونه تردد به خوابگاه  به هر صورت( اسکان یا میهمان ) و هر میزان ساعت برای دانشجویان، ارائه کارت

واکسن واکسیناسیون کووید 19  مهر شده توسط مرکز بهداشت به صورت فیزیکی به سرپرست خوابگاه الزامی می باشد

 

4. تصویر برگ انتخاب واحد نیمسال جاری (1-1400) را به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذيل از تاریخ 1400/10/02 لغایت 1400/10/06 ارسال نمایند.

5- درخصوص زمان اسکان متعاقبا اطلاع رسانی می گردد

student.sirjantech@gmail.com

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان