فراخوان انتخابات انجمن ها(کلیک نمائید)

به نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت انجمن های علمی می رساند با توجه به اینکه این انتخابات بصورت مجازی برگزار می گردد لذا جهت کاندیداتوری به پرتال دانشجویی منوی معاونت فرهنگی و اجتماعی قسمت رای گیری الکترونیکی مراجعه فرمایید.

تاریخ ثبت نام : 1399/07/08 لغایت   1399/07/15

تاریخ انتخابات :1399/07/27

شرایط کاندیداتوری:

1- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

2-  عدم عضویت در سایر تشکل های دانشجویی اعم ازصنفی، سیاسی،فرهنگی

3- عدم محکومیت انضباطی و توبیخ کتبی و درج در پرونده

4- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

5- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال قبل

انجمن های علمی فعال دانشگاه

1- انجمن علمی مهندسی مکانیک 2- انحمن علمی مهندسی عمران  3- انجمن علمی مهندسی نقشه برداری  4- انجمن علمی مهئسی کامپیوتر 5- انحمن علمی مهندسی برق  6- انجمن علمی مهندسی شیمی

جهت مطالعه آیین نامه به لیک زیر مراجعه نمایید

 

آیین نامه انجمن های علمی