فراخوان انتخابات انجمن های علمی ۱۴۰۰ (تا ۳ شهریور تمدید شد)

هت نام نویسی به پرتال دانشجویی قسمت معاونت فرهنگی و اجتماعی منوی رای گیری الکترونیکی مراجعه نمایید.

مهلت نام نویسی: ۳ شهریور ماه

تاریخ انتخابات: ۸ و ۹ شهریور ماه

جهت اطلاع از آیین نامه انجمن های علمی به این لینک مراجعه نمایید.