• صفحه نخست
  • اخبار
  • فراخوان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی.

فراخوان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی.

فراخوان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی.

مهلت ارسال آثار جشنواره جوان خوارزمی تا پایان تیرماه ١٣٩٩

تلفن دبیرخانه همایش: 02156276321 و 02156276038

تلفکس: 02156276345

مشاهده و ثبت نام

99032405min                                          

  روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان