فراخوان تندیس ملی فداکاری دانشجویان

دانشجویان واجد شرایط ذیل جهت ارائه مدارک به امور فرهنگی تا ۱۵/۰۸/۹۷ مراجعه فرمایند

۱- خدمات پیشگیرانه و امدادرسانی داوطلبانه در سوانح،حوادث و رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی

۲- انجام فعالیتهای داوطلبانه در امور خیریه

۳- انجام فعالیتهای داوطبانه در حوزه های سلامت و توانبخشی

۴- حضور داوطلبانه در دفاع از کیان کشور و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی

۵- مشارکت داوطلبانه در سازندگی،آبادانی و محرومیت زدایی کشور

۶- انجام فعالیتهای داوطلبانه در حفاظت از محیط زیست

۷- تامین ارگانهای حیاتی بیماران نیازمند از طریق اهدا خوان و عضو

لازم به ذکر است دانشجویانی می توانند در این آیین شرکت کنند که رسما و طبق ضوابط قانونی تا پایان نیم سال دوم سال برگزاری (تا پایان شهریورماه) دانشجو باشد.