• صفحه نخست
 • اخبار
 • فراخوان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

فراخوان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

به منظور شکوفایی و حمایت مادی و معنوی از دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاههای سراسر کشور وزارت علوم،تحقیقات و فناوری که با تلاش و کوشش جزو دانشجویان برتر علمی قرار می گیرند و همچنین ارج نهادن به ارزشهای والای اسلامی و ملی هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند با مطالعه دستورالعمل اجرایی (فایل پیوست) در این جشنواره شرکت نمایند. 

جهت ثبت نام و تحویل مدارک با  اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی سیرجان (سرکار خانم محمودیان- داخلی 288) تماس حاصل فرمائید.

اهداف

 • ایجاد انگیزه برای پویایی و تحرک دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر
 • شناسایی و معرفی دانشجویان فعال و مستعد شاهد وایثارگر
 • تجلیل از نفرات برتر آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 • زمینه سازی برای مشارکت فعال دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی
 • ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی آنان

 

شرایط عمومی

طبق بند یک آیین نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گروه هدف از نظر وضعیت ایثارگری به شرح ذیل می باشد:

 • همسر و فرزند شهید، جانباز ۲۵ % و بالاتر، همسر و فرزندان جانباز ۲۵ % و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان
 • نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی
 • دانشجویانی که معرفی می شوند، باید در همان مقطع تحصیلی، در حال تحصیل باشند .
 • هر دانشجو صرفاً یکبار در هر مقطع تحصیلی می تواند بعنوان دانشجوی نمونه کشوری جشنواره ملی ایثار انتخاب شود.

 

شرایط اختصاصی

1- دارا بودن حداقل معدل کل :

الفمقطع کارشناسی : حداقل 15.5

بمقطع کارشناسی ارشد 16.5

جمقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای  16

دمقطع دکتری تخصصی  (PHD)  17.5

2- دارا بودن سابقه تحصیلی به شرح ذیل:

الفمقطع کارشناسی حداقل 4 نیمسال و حداکثر 10 نیمسال

بمقطع ارشد حداقل ۲ نیمسال و حداکثر ۶ نیمسال

جمقطع ارشد پیوسته حداقل ۶ نیمسال و حداکثر 14 نیمسال )داشتن گواهی قبولی در آزمون علوم پایه(

ددکتری حداقل 3 نیمسال و حداکثر 11 نیمسال )داشتن گواهی قبولی در آزمون جامع(

دانشجویان پس از طی حداقل چهار نیمسال در مقطع کارشناسی، دو نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد ، شش نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای)دامپزشکی بعد از گذراندن آزمون علوم پایهو پس از گذراندن آزمون جامع در مقطع دکتری تخصصی می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

 

فایل های پیوست:

دستورالعمل اجرایی هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در جشنواره

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان