فراخوان جذب امریه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به منظور بهره‌مندی از ظرفیت و توان علمی جوانان تحصیل‌کرده در پیشبرد اهداف سازمانی خود، از دانش‌آموختگان دانشگاهی و حوزوی به منظور گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی به صورت امریه در سال 1402 جهت به‌کارگیری در ستاد مرکزی و دفاتر استان‌ها و شهرستان‌های تابعه با داشتن مدر کارشناسی ارشد مرتبط دعوت به همکاری می‌نماید. متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1402/03/01 نسبت به ثبت نام اولیه از طریق مراجعه به سامانه جذب نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به نشانی jazb.nahad.ir اقدام نمایند.