• صفحه نخست
  • اخبار
  • فراخوان جذب ایده ها و محصولات فناورانه و نوآورانه در زمینه مبارزه با کرونا و دوران پساکرونا

فراخوان جذب ایده ها و محصولات فناورانه و نوآورانه در زمینه مبارزه با کرونا و دوران پساکرونا

روابط عمومی دانشگاه