فراخوان جذب سرباز امریه دانشگاه صنعتی سیرجان

بدینوسیله به استحضارمی رساند دانشگاه صنعتی سیرجان از بین فارغ التحصیلان این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های زیر و از طریق سامانه جذب سرباز امریه وزارت عتف اقدام به جذب سرباز امریه نموده است. مشمولین در تاریخ یکم تیرماه نود و نه به دوره آموزشی اعزام شده و در ابتدای شهریور ماه خدمت خود را در دانشگاه صنعتی سیرجان آغاز خواهند کرد:

رشته های قابل قبول برای فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی سیرجان:

کارشناس ارشد مهندسی عمران کلیه گرایش ها

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری کلیه گرایش ها

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر متخصص شبکه

دکتری ریاضی

فرآیند درخواست:

ثبت نام در سامانه امریه از تاریخ 1399/01/01 لغایت 1399/01/18

بررسی قبولی اولیه درخواست در سامانه امریه  در تاریخ 1399/01/26

شرکت در مصاحبه در محل دانشگاه صنعتی سیرجان و در صورت قبولی اولیه  از تاریخ 1399/01/30  لغایت  1399/02/02 بر اساس اطلاعیه دانشگاه

ادامه فرآیندها در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد