فراخوان جذب نیروهای امریه ارتباط با جامعه و صنعت

به استحضار می‌رساند در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت آغاز گردیده است.

متقاضیان اخذ امریه می‌توانند با مراجعه به سامانه امریه‌های ارتباط با جامعه و صنعت به نشانی amriye.msrt.ir نسبت به ثبت نام و تکمیل درخواست جهت اعزام ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ اقدام نمایند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان