فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی ازتاریخ اردیبهشت ماه 1400 آغاز گردیده و تا پایان تیرماه سال جاری برای جشنواره جوان خوارزمی و پایان شهریور ماه سال جاری برای بین المللی خوارزمی پایان می پذیرد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

 

پوسترها: