فرا رسیدن ماه ربیع الاول مبارک

🌸 جشن مسعود امامت است 🌸

🌸 عیدی پر سعادت است 🌸

🌸 ماه ربیع الاول و ایام نور است 🌸

🌸 فصل بهار شادی و شور و سرور است 🌸

 

🌸 فرا رسیدن ماه ربیع الاول مبارک 🌸

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان