فرا رسیدن ۱۸ ذی الحجه عید غدیر عید پیمان و میثاق و عهد

💫فرا رسیدن ۱۸ ذی الحجه عید غدیر عید پیمان و میثاق و عهد
عید عدالت رهبری

 

☘️ عید ولایت و امامت و نشانه تداوم حرکت نبوت

🌸 سالروز انتخاب سرچشمه علم و حکمت و تجدید میثاق با ولایت و امامت برهمه همکاران سادات دانشگاه مبارک باد

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان