• صفحه نخست
  • اخبار
  • فرصت‌ مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت

فرصت‌ مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت

برای ثبت درخواست‌ها و محورهای همکاری و همچنین اطلاع از نیازهای فرصت مطالعاتی شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید.

لینک صفحه مربوط به لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی:

https://industry.msrt.ir/fa/page/1435/

لینک صفحه مربوط به ثبت فرم اعلام نیاز طرح فرصت مطالعاتی اعضا هیات علمی:

https://industry.msrt.ir/fa/page/1496/