• صفحه نخست
  • اخبار
  • قابل‌توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم 1401-1400

قابل‌توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم 1401-1400

بسمه‌تعالی

اطلاعیه شماره 4

قابل‌توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم 1401-1400

 

 

بدین‌وسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان پسر (کلیه ورودی‌ها) که تاکنون موفق به ارائه درخواست خوابگاه نشده‌اند می‌رساند، آخرین فرصت جهت درخواست اسکان در خوابگاه‌های قائم 1 و 2 از تاریخ 1400/12/24الی 1400/12/25 در نظر گرفته‌شده است. لذا دانشجویانی که متقاضی استفاده از این خوابگاه‌ها هستند می‌توانند درخواست خود را در مهلت مقررشده به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل ارسال نمایند.

 

Student.sirjantech@gmail.com

 

 

توجه:

*مهلت تعیین‌شده مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

*درخواست‌های دارای شرایط لازم پس از بررسی و تأیید توسط اداره امور خوابگاه، در پورتال دانشجویی قابل‌رؤیت خواهد بود.

 

منتظر اطلاعیه‌های بعدی امور دانشجویی دانشگاه باشید.

 

 امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان