• صفحه نخست
  • اخبار
  • قابل‌توجه کلیه دانشجویان مسیرهای بولوار صفار زاده، خیابان ابن‌سینا، پارک بنفشه و مسیرهای منتهی به این مسیرها

قابل‌توجه کلیه دانشجویان مسیرهای بولوار صفار زاده، خیابان ابن‌سینا، پارک بنفشه و مسیرهای منتهی به این مسیرها

بسمه‌تعالی

 

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند از روز شنبه مورخ 1401/08/21 مقررشده است که مبدأ حرکت اتوبوس دانشگاه از اولین ایستگاه واقع در چهارراه بیمارستان امام رضای قدیم جنب پارک و سپس دانشگاه و بالعکس باشد. لذا دانشجویانی که در مسیرهای مذکور و مسیرهای نزدیک و منتهی به این مسیرها قصد استفاده از اتوبوس دانشگاه برای ایاب و ذهاب رادارند می‌توانند از روز شنبه مورخ 1401/08/21 از اتوبوس مسیرهای مذکور استفاده نمایند. بدیهی است طبق اعلام سازمان اتوبوس رانی سیرجان در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد دانشجویان، اتوبوس این مسیر حذف خواهد شد.

 

 

امور دانشجویی دانشگاه