قابل توجه اعضای کتابخانه دانشگاه

قابل توجه  آن دسته از دانشجویانی که از کتابخانه دانشگاه کتاب به امانت گرفته اند :

برای مشخص نمودن وضعیت امانات خود با شماره تلفن 41522083-034 تماس حاصل فرمایید.

با تشکر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه