قابل توجه دانشجویان روزانه که متقاضی اخذ درس کاراموزی می باشند

دانشجویان روزانه  که قصد اخذ درس کارآموزی 1 و 2 دارند، لازم است روز شنبه مورخ 97/4/23 از ساعت 10 الی 23 از طریق مراجعه به سامانه، اقدام به انتخاب واحد نمایند.