قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی در ترم جاری

دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی در ترم جاری می توانند از تاریخ شنبه 24 فروردین لغایت سه شنبه 31 اردیبهشت با مراجعه به پرتال آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.