قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاههای خودگردان در ترم تابستان

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه های خود گردان در ترم تابستان می رساند  جهت نامنویسی با شماره تلفن های ذیل تماس بگیرند.

لازم به ذکر است که در صورت به حد نصاب رسیدن دانشجویان، این خوابگاهها آماده ارائه خدمات در ترم تابستان می باشند.

1-خوابگاه دخترانه اندیشه – آدرس: خیابان شهید رجائی- کوچه اول سمت راست- شماره تماس: 09137695521 (خانم حسن نژاد)

 

2- خوابگاه دخترانه معصومیه – آدرس: انتهای خیابان آیت الله بروجردی- شماره تماس: 09131796373 (خانم عباسلو)

 

3-خوابگاه پسرانه ولیعصر-آدرس خیابان ولیعصرجنب دارالقرآن- شماره تماس: 09133455729 (آقای انصاری)