قابل توجه دانشجویان متقاضی سراهای دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان سراهای دانشجویی می رساند، ثبت نام سراهای دانشجویی تحت نظارت دانشگاه صنعتی سیرجان در سال تحصیلی 98-97 در مکان سراهای دانشجویی به شرح زیر انجام می شود.

ثبت نام دانشجویان دختر: روزهای یکشنبه تا دو شنبه مورخ  97/6/18    تا   97/6/19

ثبت نام دانشجویان پسر: روزهای سه شنبه تا پنج شنبه مورخ 97/6/20   تا   97/6/22

جهت کسب اطلاع دقیق از زمان و مکان ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید.

جزئیات ثبت نام سراهای دانشجویی