قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری سال 1402

قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری سال 1402

به استحضار آن دسته از پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1402 که تا تاریخ 1402/06/31 موفق به اخذ مدرک دیپلم خود نشده اند می رساند، مطابق مصوبه شورای بررسی موارد خاص سازمان سنجش؛ درصورتیکه تا تاریخ 1402/11/30 موفق به اخذ مدرک دیپلم خود شوند، می توانند پس از دریافت مدرک نسبت به ثبت نام حضوری در دانشگاه صنعتی سیرجان اقدام نمایند.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه