قابل توجه متقاضیان اخد واحد کارآموزی

دانشجویانی که تا پایان نیمسال اول 98-99، 110 واحد درسی را گذرانده اند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند. رشته هایی که کارآموزی 1 و 2 دارند نیز برای هر دو کارآموزی ملزم به رعایت این محدودیت هستند و فقط در این شرایط می توانندکارآموزی 1 و یا 2 خود را اخذ نمایند. نحوه انجام کارآموزی به این شکل است که دانشجو، همانند سالیان گذشته موافقت یک واحد صنعتی مرتبط با رشته خود را جهت گذران حضوری ساعات کامل کارآموزی کتبا اخذ کرده و تا تاریخ 20 خرداد ماه 99 به دانشگاه اطلاع می دهد. در صورتی که دانشجو نتواند موافقت هیچ محیط صنعتی مرتبط را بدلیل شرایط خاص امسال، بعمل آورد به دانشگاه اطلاع می دهد. در این صورت دانشگاه فقط برای دانشجویانی که با گذراندن کارآموزی در تابستان 99 فارغ التحصیل شوند تصمیم گیری و روش جایگزین را اجرا خواهد کرد. سایر دانشجویان براساس شرایطی که اعلام خواهد شد در نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی آینده اقدام به ثبت نام و گذراندن دوره کارآموزی خواهند کرد.