• صفحه نخست
  • اخبار
  • قابل توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم 1401-1400

قابل توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم 1401-1400

دانشجویان کارشناسی روزانه ورودی سال های 1400-1399-1398-1397 (دختر و پسر)

دانشجویان کارشناسی شبانه ورودی سال های 1400-1399-1398-1397 (دختر)

دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه ورودی 1400 (دختر و پسر)

دانشجویان کارشناسی ارشد شبانه ورودی 1400 (دختر)

 

با توجه به برگزاری کلاس های آموزشی دانشگاه به صورت حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان می رساند که مهلت ارائه درخواست سرای دانشجویی از تاریخ 1400/11/09 تا تاریخ 1400/11/12 تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در صورت ظرفیت خالی، به سایر دانشجویان روزانه و شبانه ورودی های دیگر بر حسب اولویتی که در اطلاعیه بعدی از سوی امور دانشجویی دانشگاه اعلام خواهد شد سرای دانشجویی تعلق خواهد گرفت.

 

مراحل ثبت درخواست:

مراجعه به پرتال دانشجویی – انتخاب گزینه امور دانشجویی – انتخاب گزینه امور خوابگاه ها – ثبت درخواست خوابگاه – درج پیام درخواست شما در حال بررسی می باشد.

 

توجه:

  • مهلت تعیین شده مذکور قابل تمدید نخواهد بود.
  • درخواست های دارای شرایط لازم پس از بررسی و تأیید توسط اداره امور خوابگاه، در پورتال دانشجویی قابل رویت خواهد بود.
  • در اطلاعیه های بعدی امور دانشجویی نحوه تعیین خوابگاه و انتخاب اتاق اطلاع رسانی خواهد شد.

 

منتظر اطلاعیه های بعدی امور دانشجویی دانشگاه باشید.

 

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان