دانشگاه صنعتی سیرجان

khabgah arshad - قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی در ترم مهر 1400

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی در ترم مهر ۱۴۰۰

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دارای سنوات مجاز تحصیلی (ورودی های بهمن ماه ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹)، متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه در ترم مهر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۰

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد، دارای سنوات مجاز تحصیلی (ورودی های بهمن ماه ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹) و متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی می رساند، از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ الی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ فرصت دارند، درخواست خود را به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل ارسال نمایند. دانشجویان متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی بایستی فرم شماره یک تحت عنوان درخواست سرای دانشجویی و تصویر کارت واکسیناسیون کووید ۱۹ را به آدرس ایمیل مذکور ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که پس از بررسی درخواست ها و تأیید نهایی، نحوه پرداخت هزینه سرای دانشجویی متعاقبا از طریق سایت رسمی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه

student.sirjantech@gmail.com

 

دریافت فرم شماره یک

 

اداره امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی