• صفحه نخست
  • اخبار
  • قابل توجه کلیه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان نیمسال اول 1402-1401

قابل توجه کلیه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان نیمسال اول 1402-1401

بسمه تعالی

 اطلاعیه شماره 1

 

قابل توجه کلیه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

 

 نظر به اینکه در پایان ترم بهمن ماه 1401-1400 درخواست­های دانشجویان متقاضی اسکان و استفاده از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 به سرپرستی خوابگاه ها ارائه گردیده است؛ بدینوسیله به اطلاع می­رساند، آن دسته از دانشجویانی (دختر و پسر) که تاکنون موفق نشده اند درخواست خود را بابت اسکان در خوابگاه های این دانشگاه به امور دانشجویی دانشگاه تحویل دهند؛ فرصت دارند از

روز شنبه 1401/05/08 الی شنبه 1401/05/22

درخواست مکتوب خود را به انضمام مشخصات فردی اعم از (نام و نام خانوادگی- شماره دانشجویی- شماره ملی-رشته تحصیلی-تعداد واحد اخذ شده-اتاق مد نظر-شهرستان محل سکونت فعلی)  به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل ارسال نمایند .

لازم به ذکر است که کلیه درخواست­های دانشجویان متقاضی اعم از (ارائه شده به سرپرستان خوابگاه ها و همچنین ارسالی به آدرس ایمیل امور دانشجویی)  پس از بررسی و در صورت تایید از تاریخ  1401/06/12 الی 1401/06/20 قسمت پورتال آموزشی دانشجو-امور دانشجویی-امور خوابگاه ها، قابل مشاهده خواهد بود. لذا کلیه متقاضیان گرامی جهت اطلاع و اطمینان از وضعیت تایید و یا عدم تایید درخواست خود می­توانند از تاریخ  1401/06/12 به پورتال آموزشی خود مراجعه نمایند.

 

 آدرس ایمیل امور دانشجویی:

Student.sirjantech@gmail.com   

منتظر اطلاعیه های بعدی امور دانشجویی دانشگاه باشید.

 

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان