درباره من

مشخصات فردی:

تاریخ تولد: 1/1/1360

تابیعت: ایرانی

وضعیت تاهل: متاهل

مذهب: اسلام – تشیع

آدرس: سیرجان – ابتدای جاده بافت – دانشگاه صنعتی سیرجان – کدپستی 7813733385 – تلفن: 42336901

پست الکترونیک: l.dehyadegari@sirjantech.ac.ir

تحصیلات:

1378: پایان دوره دبیرستان – دبیرستان فرزانگان بندرعباس (تیزهوشان) با معدل 48/19

رتبه 603 کنکور سراسری

1382: پایان دوره کارشناسی در رشته مهندسی پزشکی – بیو الکتریک از دانشگاه اصفهان با معدل کل 16/16 و رتبه سوم

عنوان پایان نامه کارشناسی: “طراحی و ساخت ترمومتر طبی دیجیتال با مد prediction” با راهنمایی دکتر منصور ولی و مشاوره دکتر محمدرضا یزدچی

سال 1384: پایان  دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوالکتریک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با معدل کل 32/16

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: “بهبود کیفیت سیگنال گفتار آغشته به نویز و اعوجاج توسط شبکه های عصبی” با راهنمایی دکتر سیدعلی سیدصالحی

مهر 1390: ورود به دوره دکترا در رشته برق-الکترونیک از دانشگاه صنعتی شیراز

سال 1394: دفاع از رساله دکترا با عنوان ” بررسی و تحلیل پردازش نوری سیگنال با استفاده از محاسبه رزروایر نوری” با راهنمایی دکتر محمدرضا صالحی و مشاوره دکتر ابراهیم عبیری

سوابق کاری:

از سال 1384 تا کنون: تدریس دروس تخصصی در رشته مکانیک و کامپیوتر و برق در دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی سیرجان

از سال 1390 تا کنون: تدریس دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد برق (دروس الکترونیک نوری – شبکه های عصبی مصنوعی – پردازش گفتار ) در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان (علوم تحقیقات سابق)

از سال 1384 تا 1390: تدریس دروس تخصصی دوره کارشناسی برق و کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

از سال 1384 تا 1390: تدریس دروس تخصصی دوره کارشناسی کامپیوتر در دانشگاه پیام نور سیرجان

از سال 1384 تا 1385: تدریس دروس تخصصی دوره کاردانی رشته الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی بافت

از فروردین 1392 تا 1394: بورسیه دانشگاه صنعتی سیرجان در گروه برق

از 1394 تا کنون: عضو هیییت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی سیرجان

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

پردازش سیگنال – شبکه های عصبی مصنوعی – شبکه های رزروایر نوری – اپتیک

 

 • دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی شیراز
 
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • مبانی مهندسی برق 1
  • مبانی مهندسی برق 2
  • سیستم های دیجیتال 1
  • مدارهای الکتریکی 1
  • ماشین های الکتریکی 1
  • ماشین های الکتریکی 2
  • ماشینهای الکتریکی مستقیم ومتناوب
  • مدارهای الکترونیکی
  • الکترونیک 1
  • پروژه کارشناسی
  • الکترونیک دیجیتال
  • الکترونیک 2
  • کارآموزی
  • آز الکترونیک دیجیتال
  • مبانی هوش محاسباتی
  • مدارهای منطقی
  • مدار منطقی
  • مدارهای الکتریکی
  • سیگنال ها وسیستم ها
  • پایان نامه
  • آز مدارهای الکتریکی
  • روش پژوهش
  • آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری
  • آز الکترونیک 2
 •  

کارشناسی ارشد

  • محاسبات نرم

 

طرح درس
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
  • نام دانشجو: امین فرخی – عنوان پایان نامه: طراحی بهینه کنترل کننده فازی چند مرحله ایی برای سیستم آونگ وارون دو درجه آزادی با استفاده از الگوریتم چند هدفه جدید جمعیت ذرات کاوش گر – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
مقالات

مقالات مجله

 • Dehyadegari, S. Khajehasani, “The estimation of the critical flashover voltage of insulators using the computational intelligence”, Recent patenets on computer science, published online, 2019.
 • Khajehasani, L. Dehyadegari, “Speech Recognition Using Elman Artificial Neural Network and Linear Predictive Coding”, Recent patenets on computer science, published online, 2019.
 • Somayeh Khajehasani, Ahmadreza Abolizadeh, Louiza Dehyadegari, “The Role of Management and Strategy in the Development of E-Marketing”, Recent patenets on computer science, published online, 2019.
 • Dehyadegari, M. R. Salehi, M. Sedigh Sarvestani and E. Abiri, “Hardware-Based Framework of Photonic Reservoir Computing with Coupled SOAs Network”, Journal of Optical Communications, published online, 2018.
 • R. Salehi, L. Dehyadegari, “Nanophotonic reservoir computing for noisy speech recognition”, Journal of optical and quantum electronics, Springer, Vol. 48, pp. 281-299, 2016.
 • M. R. Salehi, E. Abiri, L. Dehyadegari, “Analytical approach in photonic reservoir computing a network of SOA for noisy speech recognition”, Optics Communications, Elsevier, pp. 135-139, 2013.
 • M. R. Salehi, L. Dehyadegari, “Optical signal processing using photonic reservoir computing”, Journal of Modern Optics, Vol. 61, pp. 1442-1451, 2014.
 • M. R. Salehi, E. Abiri, L. Dehyadegari, “Nanophotonic Reservoir Computing For Noisy Time Series Classification”, International Journal of Computer & Electrical Engineering, Vol. 6, pp. 240-244, 2014.
 • L. Dehyadegari, S.A. SeyyedSalehi,I. Nejadgholi, “Nonlinear enhancement of Noisy Speech, Using Continuous Attractor Dynamics formed in recurrent Neural Networks” , Elsevier Editorial System for Neurocomputing, 2011.
 • L. Dehyadegari, S.A. SeyyedSalehi, I. Nejadg2019holi, “Noisy speech recognition using nonlinear dynamics and attractors in recurrent neural networks”, research journal of Computer Science, 2009 (In Persian).

مقالات کنفرانس

 • L. Dehyadegari, S. Khajehassani, “Review the role of security in cloud computing”, 4th international conference on technology in electrical and computer engineering (Tehran 2018), Tehran. (In Persian)
 • A. Hadadi, L. Dehyadegari, S. Khajehassani, “Security BlockChain”, 4th international conference on technology in electrical and computer engineering (Tehran 2018), Tehran. (In Persian)
 • L. Dehyadegari, M. R. Salehi, “Noisy speech recognition using nanophotonic reservoir computing neural networks”, 2th National Conference on new researches in electrical and computer engineering (Tehran 2017), Tehran. (In Persian)
 • L. Dehyadegari, S. Khajehassani, “Text classification using clustering methods”, 2th National Conference on new researches in electrical and computer engineering (Tehran 2017), Tehran. (In Persian)
 • S. Khajehassani, L. Dehyadegari, “Comparing several methods of steganography”, 2th National Conference on new researches in electrical and computer engineering (Tehran 2017), Tehran. (In Persian)
 • M. R. Salehi, E. Abiri, L. Dehyadegari, “Photonic Reservoir Computing: an Analytical Approach for Photonic Speech Recognition”, 4th International Conference on Electrical, Electronics and Civil Engineering (ICEECE’2013), Dubai.
 • L. Dehyadegari, S.A. SeyyedSalehi, “Recurrent neural networks for robust noisy speech recognition”, Biomedical engineering conference, Tabriz, Iran, 2005. (In Persian)
 • L. Dehyadegari, S.A. SeyyedSalehi, “Attractor Dynamics in recurrent neural networks for noisy speech recognition”, electrical and Electronics conference (ICEE) Amirkabir university of Tehran, 2006. (In Persian)
 • Block chain use cases
 •  Noisy speech recognition using nanophotonic reservoir computing neural networks
 •  استراتژی قیمت دهی بهینه در صنعت برق تجدید ساختار یافته با معرفی تقسیم فازی
 •  بررسی نقش امنیت در انتخاب رایانش ابری و راهکاری ترکیبی برای برقراری امنیت
 •  بررسی نقش امنیت در رایانش ابری
 •  بررسی و تشخیص بیمارهای قلبی با استفاده از هوش مصنوعی در الکتروکاردیوگرام
 •  بلاک چین امنیتی
 •  تشخیص احساسات انسانی با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرافی
 •  رمزنگاری و تکنیک های آن
 •  طبقه بندی متن با استفاده از روش های خوشه بندی
 •  مقایسه چند روش علم پنهان نگاری
 •  ویروس در کامپیوتر
 •  پیش بینی کوتاه مدت انرژی تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی برای شرکت در بازاربرق

مقالات ژورنالی

 • Estimation of the critical flashover voltage of insulators using computational intelligence
 •  Hardware-Based Framework of Photonic Reservoir Computing with Coupled SOAs Network
 •  Magnetic Resonance Imaging Image Segmentation and Brain Tumour Detection Using Pulse-Coupled Neural Networks
 •  Nanophotonic Reservoir Computing For Noisy Time Series Classification
 •  Nanophotonic reservoir computing for noisy speech recognition
 •  Nonlinear enhancement of noisy speech, using continuous attractor dynamics formed in recurrent neural networks
 •  Optical signal processing using photonic reservoir computing
 •  Robot Control by Using Intelligent Systems Considering Complete Constraints
 •  Speech Recognition Using Elman Artificial Neural Network and Linear Predictive Coding
 •  The Role of Management and Strategy in the Development of E-Marketing
 •  The Study on the Optimism and the Amount of Trust in Social Media Content and the Level of their Ethical Health among the Students of Sirjan University of Technology
 •  Three-dimensional model for skin tumor using plasmonic nanoparticles distribution and tissue optical clearing
 •  تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان
 •  “Analytical approach in photonic reservoir computing a network of SOA for noisy speech recognition
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
مدارهای الکتریکی 1 (S11)
سیستم های دیجیتال 1 (EN11)
یکشنبه
مدارهای الکتریکی 1 (C24)
الکترونیک 2 (S12)
دوشنبه
سه شنبه
مدارهای الکتریکی 1 (S16)
سیستم های دیجیتال 1 (S12)
چهارشنبه
مدارهای الکتریکی 1 (S11)