لیست اساتید حق التدریس دانشکده مهندسی کامپیوتر

نام استاددروسترم
دکتر روزبه ابول پورپایگاه داده ها – اصول رباتیکزبهمن 1399 (992)
مهندس حمیده احسائیانآز مدارهای الکتریکیبهمن 1399 (992)
مهندس کاظم اسمعیلی آبدرکارگاه برنامه نویسی متلببهمن 1399 (992)
مهندس الهه امجدی فرمهندسی نرم افزار (مهندسی نرم افزار 2) – اصول طراحی کامپایلر – مبانی شبکه های بیسیم – تحلیل و طراحی سیستم ها (مهندسی نرم 1)بهمن 1399 (992)
مهندس سمیه بهرام نژادریزپردازنده و زبان اسمبلی – انتقال داده هابهمن 1399 (992)
مهندس رویا بیگلریمدارهای الکتریکی – سیگنال ها وسیستم هابهمن 1399 (992)
دکتر مرتضی جادریانمبانی هوش محاسباتی – مبانی پردازش زبان و گفتاربهمن 1399 (992)
مهندس فرشته حجتییکپارچه سازی کاربردی سازمانی – مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتبهمن 1399 (992)
مهندس اعظم حسینی فرتجارت الکترونیکیبهمن 1399 (992)
مهندس مهری خیرمند پاریزیبرنامه نویسی کامپیوتربهمن 1399 (992)
دکتر آرزو دباغی زرندیمعماری کامپیوتر – طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتالبهمن 1399 (992)
دکتر راضیه راستگومهندسی اینترنت – سیستم های عامل – نظریه و الگوریتم های گرافبهمن 1399 (992)
مهندس یاسمین سالمبرنامه نویسی کامپیوتر – امنیت شبکه – مبانی رایانش امن – آزمایشگاه امنیت شبکهبهمن 1399 (992)
مهندس مریم سرحدیمدارهای الکتریکی – آز ریزپردازنده – آز الکترونیک دیجیتال – آز ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتربهمن 1399 (992)
مهندس اسماء شمسی گوشکیسیستم های کنترل خطیبهمن 1399 (992)
مهندس طیبه صادقیمدارهای منطقی – زبان تخصصی – برنامه نویسی کامپیوتر – سیستم های نهفته و بیدرنگبهمن 1399 (992)
مهندس فائزه عمادآز مدار منطقی و معماری کامپیوتربهمن 1399 (992)
مهندس افسانه نورمندی پورآز سیستم عامل – آزپایگاه داده ها – کارگاه کامپیوتر – آزشبکه های کامپیوتری – کارگاه مقدماتی پایتونبهمن 1399 (992)
نام استاددروسترم