لیست گرایش دانشجویان مهندسی برق

تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق در هر ورودی پس از پایان ترم چهارم توسط بخش انجام می شود.

گرایش های موجود شامل الکترونیک و قدرت می باشد.

براساس مصوبه بخش مهندسی برق اولویت انتخاب گرایش با دانشجویانی است که تعداد واحد بیشتر (براساس چارت حداکثر ۷۲ واحد) و معدل کل بالاتری دارند. ضریب تعداد واحد در محاسبه شاخص ۴۰ درصد و ضریب معدل ۶۰ درصد می باشد.بنابراین دانشجویان با مقدار شاخص گرایش بالا در اولویت انتخاب گرایش خواهند بود.

دانشجویان گرامی خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمائید:

۱) بر اساس گرایش تعیین شده باید نسبت به اخذ واحدهای درسی مطابق با چارت پیشنهادی خود اقدام کنید. بدیهی است که رعایت نکردن این موضوع منجر به ایجاد مشکل در فرایند فارغ التحصیلی خواهد شد و تمامی عواقب آن به عهده خودتان می باشد.

۲) باتوجه به ظرفیت هر یک از گرایش ها، تغییر گرایش از الکترونیک به قدرت و بر عکس امکان پذیر نمی باشد.

۳) با توجه به اهمیت نقش استاد مشاور در ارتقای کیفیت آموزشی و ضرورت مشاوره و راهنمایی دانشجویان درخصوص ارتقای تحصیلی و رفع مشکلات احتمالی و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گرایش ها و مشاوره در زمینه انتخاب گرایش ضرورت دارد که به اساتید مشاور خود مراجعه نمایید.

نامدریافت فایل
گرایش ورودی ۹۶ مهندسی برقدریافت
گرایش ورودی ۹۷ مهندسی برقدریافت
گرایش ورودی ۹۸ مهندسی برقدریافت
گرایش ورودی ۹۹ مهندسی برقدریافت
گرایش ورودی ۱۴۰۰ مهندسی برقدریافت