مبلغ پیش پرداخت شهریه + هزینه انتخاب واحد با تاخیر

برای دانلود مبالغ شهریه با فرمت pdf بر روی تصویر زیر کلیک کنید

* تذکر مهم: واریز مبلغ پیش پرداخت جهت انتخاب واحد الزامی است