درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید بهشتی

 • زمینه های کاری و علایق پژوهشی: مطالعات عددی (اجزا منفصل)،حمل و نقل مواد گرانوله،مکانیک تماس،مطالعات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک زیست محیطی

 

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • دینامیک خاک
  • مهندسی پی
  • زبان تخصصی
  • مهندسی پی پیشرفته
  • مکانیک خاک
  • آز مکانیک خاک
  • مبانی مکانیک خاک و آز
  • کارآموزی
  • پروژه تخصصی

کارشناسی ارشد

  • مهندسی پی پیشرفته
  • دینامیک خاک
  • سمینار
  • پایان نامه
  • آز مکانیک خاک پیشرفته
  • روش اجزاء منفصل
  • آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته
 
طرح درس
کتاب ها
 • آزمایش‌های ژئوتکنیک، قیر، آسفالت و بتن – نوع: تصحیح – وضعیت: چاپ شده – سال: 2021
 
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A discrete element modelling of gravity flow in sublevel caving considering the shape and size distribution of particles
 •  An experimental and numerical study on the compressive behavior of sand-rubber particle mixtures
 •  Discrete modeling of sand–tire mixture considering grain-scale deformability
 •  Investigation of fiber effect on the mechanical behavior of municipal solid waste by different shearing test apparatuses
 •  Towards more realistic modelling of sand-rubber mixtures considering shape, deformability and micro-mechanics
 •  Validation of Hyperbolic Model by the Results of Triaxial and Direct Shear Tests of Municipal Solid Waste

مقالات کنفرانسی

 •  Micromechanical study on the compression behaviour of sand-rubber particle mixtures considering grain-scale deformability
 •  Simulation of Sand–Tire Mixture by Discrete Element Method
 •  Three-dimensional numerical simulation of mechanical properties of soil-tire mixture by discrete element method
 •  ارزیابی رفتار تراکمی مخلوط ماسه و مشتقات لاستیکی
 •  بررسی اثر افزودن تراشه لاستیک به ماسه با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس
 •  بررسی اثر افزودن تراشه های مستطیلی شکل لاستیک به ما سه
 •  بررسی رفتار مخلوط ماسه و خرده لاستیک بر مبنای آزمایش تراکم یک بعدی
 •  بررسی عددی رفتار مخلوط ماسه و خرده لاستیک بر اساس نتایج آزمایش سه-محوری
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 • نام دانشجو: مسلم علی خانی فرادنبه – عنوان پایان نامه: تأثیر زاویه‌داری تراشه تایر بر مقاومت برشی خاک ماسه‌ای تسلیح شده با تراشه – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1398
 
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
آز مکانیک خاک (آز مکانیک خاک)
دینامیک خاک (E11)
یکشنبه
مکانیک خاک (E16)
دوشنبه
دینامیک خاک (C22)
سه شنبه
مکانیک خاک (E16)
چهارشنبه